Phát triển ứng dụng Thực tế ảo VR
Visiov Studio là công ty phát triển VR tạo ra các trải nghiệm chân thực nhằm cải thiện khả năng trực quan hóa dữ liệu, tương tác sản phẩm và tiến hành đào tạo VR hiệu quả.

Virtual Reality

@Visiov Studio

Ứng dụng VR cho Doanh nghiệp
Giải pháp VR tạo ra một môi trường ảo, mô phỏng một cách đầy đủ mà người dùng có thể tương tác và hoàn toàn chìm đắm vào thế giới ảo
training virtual reality

Đào tạo nhân viên

VR cung cấp nhiều kịch bản để đào tạo nhân viên và hệ thống đánh giá

virtualeventvr

Sự kiện ảo

VR tạo nên các chuyến tham quan ảo và hiển thị các sự kiện từ xa
immersivelearningvr

Học tập nhập vai

VR giúp mô phỏng trực quan các sự vật hiện tượng và mô tả dễ dàng những điều phức tạp
virtualreality

Trải nghiệm hấp dẫn

VR tạo ra các trải nghiệm và trò chơi nhập vai
Ứng dụng VR cho các ngành Công nghiệp
Các giải pháp VR

Mô phỏng VR

Mô phỏng VR giải quyết các vấn đề kinh doanh chẳng hạn như đào tạo trong môi trường khắc nghiệt. Đào tạo nhân viên mà không gặp bất kỳ rủi ro nào, để họ thành thạo kỹ năng mới hiệu quả hơn và nhanh hơn. Các giải pháp này có thể dễ dàng nâng cấp và hỗ trợ chế độ đa người dùng

mixereality magicleap

Thực tế hỗn hợp

Các giải pháp MR mang thế giới thực và ảo lại với nhau và để chúng cùng tồn tại – bạn được trải nghiệm môi trường xung quanh thực với các đối tượng ảo. Các giải pháp MR bao gồm HoloLens & MagicLeap, cũng như các trình mô phỏng đào tạo với phần cứng nhập vai bổ sung.

Công nghệ của chúng tôi

Visiov Studio sử dụng công nghệ VR mới nhất để phát triển ứng dụng vượt xa mong đợi của khách hàng

Devices

VR headsets

Phones

Tablets

Web

OS
Hardware

HTC Vive

Oculus Rift

Oculus Go

Oculus Quest

HoloLens

Oculus Quest 2

Additional Tech Stack

Volumetric Video

Video Editing

Speech Recognition

Artificial Intelligence

Video/Audio Streaming

Multiplayer

Khám phá dịch vụ Thực tế ảo tại Visiov Studio